SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE AGAD


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-05-28 djkoalar

skrót od: Archiwum Główne Akt Dawnych, centralne archiwum państwowe w Warszawie