SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Lec NOTos


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-03-25 djkoalar

nazwisko polskie, m.in. Stanisław Jerzy Lec (1909-66), poeta, satyryk i aforysta