SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE BOR


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2019-10-01 tevex

skrót od: Biuro Ochrony Rządu - uzbrojona formacja podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, działająca w Polsce w latach 2001-2018

# 2006-04-15 xpil

skrót od: Biuro Ochrony Rządu