SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE hofrat NOTqs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-05-01 tevex

w Niemczech i Austrii: wysokiej rangi urzędnik na cesarskim dworze

# 2003-09-17 garson

radca dworu austriackiego