SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ensi


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-05-15 djkoalar

w starożytnym Sumerze: tytuł księcia-kapłana stojącego na czele państwa-miasta; osoba nosząca ten tytuł; później także urzędnik reprezentujący władzę królewską