SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE burla AMN


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-26 greenpoint

rzadko o burlesce (1. utworze komicznym, w którym ulegają zderzeniu wzniosłość z wulgarnością, wykorzystującym środki karykatury, groteski, parodii, trawestacji;
2. gatunku filmowym o cechach z punktu
1.;
3. krótkim utworze instrumentalnym o żartobliwym charakterze)