SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dag


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-08-07 greenpoint

skrót od: dekagram (czytany jako cały, odmienny wyraz)