SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Całka MNTo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-03-18 meg

nazwisko

# 2007-03-18 wrronka

jedno z pojęć analizy matematycznej