SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Ratka MNTo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-08-06 koalar

nazwisko polskie

# 2007-04-01 starojohanka

gmina Ratka położona w północno-wschodniej części Węgier, w odległości 50 km od Miszkolca; nazwisko Ratka