SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE inwentarz DNOTq


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-11-12 kamykst

1. stan posiadania, trwałe składniki majątku;
2. spis takiego stanu;
3. zespół, zbiór;
4. ogół zwierząt hodowlanych w gospodarstwie

# 2009-10-05 playboys

1. stan posiadania, trwałe składniki majątku;
2. zespół, zbiór