SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE RIP


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-01 greenpoint

skrót łacińskiego: requiescat in pace - niech spoczywa w pokoju (odczytywany jako całe wyrażenie); R.I.P.