SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dwa


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-09 koalar

dwója, dwójka, dwójczyna; potocznie:
1. w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich: ocena dopuszczająca; dopuszczający;
2. w szkołach wyższych: ocena niedostateczna; niedostateczny

# 2006-09-07 meg

ocena szkolna; dopuszczający; dwójka

# 2006-09-07 meg

ocena szkolna; niedostateczny; dwójka