SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE divide et impera


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-05-05 kamykst

[czytaj: DIwide et IMpera] z łaciny: dziel i rządź; siej niezgodę, abyś mógł łatwiej rządzić

# 2006-09-12 maf

łac. dziel i rządź; siej niezgodę, abyś mógł łatwiej rządzić