SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE reż.


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-01 greenpoint

skrót od: reżyser (czytany jako cały, odmienny wyraz)