SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sen.


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-12-11 koalar

1. skrót od: senator (czytany jako cały, odmienny wyraz);
2. skrót od: senior - najstarszy wiekiem członek rodziny, rodu itp. (czytany jako cały, odmienny wyraz; stawiany najczęściej po nazwisku (np. Nowak sen.) lub po imieniu i nazwisku (np. Jan Nowak sen.))

# 2007-02-26 greenpoint

skrót od: senator (czytany jako cały, odmienny wyraz)