SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ska


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-12 koalar

skrót od: spółka (odczytywany jako cały wyraz); s-ka; sp.