SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE a conto


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-05-14 tevex

[czytaj: a konto] (zaliczka, zaliczyć coś) na poczet, na konto, na rachunek czegoś

# 2006-10-26 greenpoint

[czytaj: akonto] na poczet (należności)

# 2006-10-05 lagerkvist

na poczet