SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE al pari


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-06 greenpoint

w bankowości, o kursie papierów wartościowych: na równi z wartością nominalną