SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE a tergo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-12-20 greenpoint

łac. od tyłu (np. indeks a tergo - spis wyrazów ułożony w kolejności alfabetycznej liter liczonych od końca)