SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Zoil O


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-09-14 meg

[czytaj: ZO-il] grecki sofista IV w. p.n.e.