SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE jęz.


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-06-09 tevex

skrót od: język, językowy (czytany jako cały, odmienny wyraz)