SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE a contrario


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-11-27 koalar

[czytaj: a kontrario] przeciwnie

# 2006-11-25 ilo99

przeciwnie