SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE pn.


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-01 greenpoint

1. skrót od: poniedziałek (czytany jako cały, odmienny wyraz); pon.;
2. skrót od: północ, północny (czytany jako cały, odmienny wyraz); płn. (częściej);
3. skrót od: pod nazwą (czytany jako całe wyrażenie)