SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Białostocczanin COZtz


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2020-10-07 tevex

mieszkaniec Białostocczyzny

# 2006-09-15 greenpoint

mieszkaniec Białostockiego (Białostocczyzny); Białostoczanin