SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE jard NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2004-09-16 edgemoon

anglosaska jednostka długości, równa trzem stopom, czyli 0,9144 m; yard