SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE op-art NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-02-06 koalar

kierunek w sztuce abstrakcyjnej wykorzystujący odpowiednie układy kolorów i form geometrycznych jako zjawiska optyczne dające wrażenie ruchu i wymiarowości; opart, op (środowiskowo)

# 2006-12-16 duchpuszczy

kierunek w sztuce abstrakcyjnej, gdzie kompozycja plastyczna ma dać efekt ruchu i wymiarowości w zależności od kąta patrzenia widza