SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sit venia verbo


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2016-06-20 tevex

[czytaj: s-it wenija werbo] z łaciny: niech mi wolno będzie powiedzieć; za pozwoleniem

# 2006-09-23 greenpoint

łac. niech mi wolno będzie powiedzieć; za pozwoleniem