SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE z-ca AMNT


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2006-10-12 koalar

skrót od: zastępca (odczytywany jako cały, odmienny wyraz); zca