SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE lakton NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-11-11 meg

organiczny związek chemiczny, wewnątrzcząsteczkowy ester hydroksykwasów, w których grupa estrowa występuje w ugrupowaniu cyklicznym

# 2009-11-11 gidlanka

organiczny związek chemiczny, wewnątrzcząsteczkowy ester hydroksykwasów, w których grupa estrowa występuje w ugrupowaniu cyklicznym.