SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Hoene-Wroński XYx


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-11-20 koalar

[czytaj: höne-wroński albo hene-wroński] nazwisko, np. Józef Maria Hoene-Wroński (właściwie J. Hoene, nazwisko Wroński przybrał później; 1776-1853), matematyk, fizyk, filozof, astronom, ekonomista i prawnik