SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ad unum


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-04-18 kamykst

z łaciny: co do jednego, bez wyjątku; ad unum omnes

# 2007-08-15 jagunda

co do jednego, bez wyjątku