SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE ap.


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-08-09 tevex

skrót od: apostoł; apost.