SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE Bet-Szean


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2010-06-07 meg

miasto w Izraelu

# 2010-06-06 przychodniamo

starożytne miasto w Dekapolu (Palestyna, Zajordanie), nosiło także w pewnym okresie nazwę Scytopolis.