SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE liberum veto


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-06-19 koalar

w dawnej Polsce zasada pozwalająca na zerwanie sejmu wskutek protestu jednego z posłów; veto

# 2006-12-30 meg

w dawnej Polsce zasada pozwalająca na zerwanie sejmu w skutek protestu jednego z posłów; weto

# 2006-12-30 dksecurities

daw. zasada pozwalająca na zerwanie sejmu w skutek protestu jednego z posłów; weto