SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE bil DNQs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-11-28 wybrykznatury

dawniej, regionalnie: świeża niesolona słonina

# 2009-11-28 wybrykznatury

regionalnie: świeża niesolona słonina podskórna

# 2006-12-17 duchpuszczy

regionalnie: świeża nie solona słonina podskórna; biel