SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE sermo UV


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2012-03-30 tevex

w literaturze: określenie rozmowy lub przemówienia występujących w dawnym piśmiennictwie rzymskim, mających charakter dydaktyczny i moralizatorski, posiadających jednak styl swobodny oraz zawierający elementy potoczne