SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE tan NOTos


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-03-08 koalar

dawny tytuł szlachecki nadawany właścicielom ziemskim; osoba nosząca ten tytuł