SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE aspirancki XYbcxy


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-08-16 meg

odnoszący się do aspiranta, właściwy aaspirantom