SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE astma MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-06-22 meg

choroba układu oddechowego, często o podłożu alergicznym, polegająca na przewlekłym zapaleniu oskrzelików płucnych, objawiająca się silnymi napadami duszności, sapaniem, uczuciem ucisku w klatce piersiowej; dychawica