SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kaszleć BHdghi


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2009-05-28 wendkarzyk

gwałtownie i głośno wyrzucać powietrze z płuc; kasłać; kaszlać