SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE dom NTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-03-21 koalar

astrologiczne określenie części nieba