SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kąpać BEGHJej


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2013-08-21 kamykst

1. zanurzać, moczyć kogoś w wodzie w celach higienicznych lub leczniczych;
2. moczyć coś w cieczy o specjalnie przygotowanym składzie w ramach procesu technologicznego;
3. kąpać się -
a) myć się w dużej ilości wody; brać kąpiel;
b) przebywać w dużym zbiorniku wodnym w celach rekreacyjnych

# 2004-07-29 greenpoint

zanurzać, moczyć w wodzie w celu umycia lub dla celów leczniczych