SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE kibuc NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2005-04-01 meg

wspólnota żydowska w Izraelu, oparta na wspólnej własności ziemi, wspólnej pracy i odpowiedzialności materialnej