SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE liazy Wf


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2008-03-18 koalar

w chemii: klasa enzymów katalizujących reakcje powstawania lub rozpadu wiązań podwójnych pomiędzy atomami odpowiednich pierwiastków (np. węgla i azotu)