SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE neon NOTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-07-23 koalar

1. ryba akwariowa z podrzędu kąsaczy, z charakterystycznym świecącym niebiesko pasem; neonek;
2. samochód typu Chrysler Neon;
3. samochód typu Dodge Neon

# 2007-01-08 koalar

ryba akwariowa z podrzędu kąsaczy, z charakterystycznym świecącym niebiesko pasem; neonek