SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE nu


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-01-18 koalar

1. wykrzyknik zakazujący czegoś, najczęściej powtórzony dwu- lub trzykrotnie, zwykle używany w rozmowach z dziećmi (np. Nu, nu! Nie wolno, nie dotykaj!);
2. regionalne: wykrzyknik zachęcający, przynaglający do działania, aktywności (np. Nu, dawaj, idziemy!)

# 2007-01-18 greenpoint

wykrzyknik zachęcający, przynaglający do działania, aktywności