SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE deontologizm NQTs


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-10-20 sniezy

kierunek w etyce, wg którego nakaz miarodajnego autorytetu konstytuuje moralną powinność działania człowieka i zobowiązuje go do działania