SJP
SŁOWNIK SJP

ZNACZENIE krusta MNn


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-04-14 meg

zlodowaciała powierzchnia na śniegu powstała po chwilowej odwilży