SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE enole Wfl


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-06-26 koalar

grupa związków organicznych, praktycznie niewystępujących samodzielnie, a jedynie w równowadze z odpowiednimi ketonami lub aldehydami