SJP
SŁOWNIK SJP

X

ZNACZENIE plus


PRZEBIEG ZMIAN:

# 2007-08-07 koalar

1. słowo zaznaczające, że dana liczba jest dodatnia (np. Wczoraj było plus dziesięć stopni.);
2.
a) słowo używane podczas dodawania liczb itp. (np. Dwa plus trzy to pięć.);
b) słowo potoczne używane wtedy, gdy dodajemy coś do tego, co już zostało powiedziane (np. Lepper plus Giertych to egzotyczna mieszanka.);
c) w gwarze szkolnej: słowo oznaczające, że ocena jest podwyższona o pół stopnia (np. Dostałem trzy plus.)